Aktuelt

NY BOLIGLÅNSFORSKRIFT

På grunn av den høye gjelden i norske husholdninger er det bred enighet om at det er riktig med enkelte kjøreregler...

Les mer

BRUK SKRIFTLIGE KONTRAKTER

"En muntlig avtale er like bindende som en skriftlig!" -er en utbredt oppfatning i både privatforhold og næringslivet....

Les mer

JU§NYTT FRA ADVOKATBLADET

Nye lover og rettsavgjørelser

Les mer