Aktuelt

NY BOLIGLÅNSFORSKRIFT

På grunn av den høye gjelden i norske husholdninger er det bred enighet om at det er riktig med enkelte kjøreregler...

Les mer

RETT TIL ADVOKAT I BARNEVERNSSAKER

Foreldre som blir varslet om at barneverntjenesten vil plassere barn har krav på gratis advokat. Det er ingen egenandel, og retten...

Les mer

JU§NYTT FRA ADVOKATBLADET

Nye lover og rettsavgjørelser

Les mer