Aktuelt

Skifte til piggdekk?

Piggdekk kan brukes fra 1. november til første mandag etter 2. påskedag, i 2018 er det 9. april. I landets tre nordligste...

Les mer

SKATTEPLIKT VED SALG AV EIENDOM SOM ER ARVET ELLER MOTTATT SOM GAVE

Bortfallet av arveavgift har betydning for skatteplikten for gevinst og fradragsretten for tap på salg av en eiendom som er arvet...

Les mer

Ju§nytt fra Adokatbladet

Nye lover og rettsavgjørelser

Les mer