Advokat Camilla Kyllo

Camilla Kyllo

E-post:  kyllo@campbellco.no
Mobil:  913 20 408

Født 1983

Master i rettsvitenskap fra Universitetet i Tromsø høsten 2007. Ansatt i Campbell & Co AS  fra mars 2008. Partner fra 2018.

Har spesialfag fra University of Manchester innenfor fagene strafferett og straffeprosess. Arbeider hovedsakelig med barnevernsrett, strafferett og familierett.  Har omfattende prosedyreerfaring fra fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker, samt domstolen for øvrig.