Advokat Dag Campbell Pedersen

Dag Campbell Pedersen

Epost: campbell.pedersen@campbellco.no
Mobil: 907 27 850

Født 1956

Cand.jur. 1984.

Egen advokatforretning siden 1988. Partner i Campbell & Co AS siden 1999.

Arbeider i hovedsak med selskaps- og kontraktsrett, herunder overdragelser, restrukturering m.m. Bistår både næringsliv og private innenfor faste eiendommers rettsforhold, med bl.a. bygnings- og reguleringsrett, overdragelser m.m. Arbeider også med arverettslige problemstillinger, herunder skifte av dødsboer.

Spesialfelt: Fast eiendom, selskapsrett, kontraktsrett, arv- og skifterett