Advokat Elisabeth Viken

Elisabeth Viken

Epost: viken@campbellco.no
Mobil: 951 27 210

Født 1965

Cand.jur. 1994 med kriminologi grunnfag.

Ansatt i Campbell & Co AS fra mai 2011.  Partner fra 2018.

Har bred yrkeserfaring og forvaltningspraksis innenfor kommunal velferdsforvaltning, pasient- og brukerombudet og fylkesmannens virkeområde.

Arbeider hovedsakelig med saker innen sosial, helse og barnevernrett. Tar også oppdrag innen strafferett, erstatningsrett og familierett.