Advokat Håkon Laugerud

Håkon Laugerud

Epost: laugerud@campbellco.no
Mobil: 906 56 722

Født 1971

Cand.jur. 1998.

Egen advokatbevilling fra 2004. Partner i Campbell & Co AS fra 2006.

Arbeider i hovedsak med generell og spesiell erstatningsrett - herunder yrkesskader, trafikkskader, pasientskader, forsikringssaker, voldsoffer hvor det er aktuelt å fremme krav om erstatning m.m. Inngående kjennskap og erfaring med utmålings- og oppgjørspraksis basert på beregningsprogrammet Compensatio.

Bistår også med formidling av kontakt overfor aktuelle medisinske spesialister på de forskjellige skadeområdene.