Advokat Aashild Nyeng Wisth

Aashild Nyeng Wisth

E-post: wisth@campbellco.no

Mobil:   481 61 956

Cand.jur 1998 med barnerett som spesialfag.

Ansatt i Campbell & Co fra september 2017.

Har tidligere jobbet som politiadvokat, advokat og som jurist i Gatejuristen Trondheim. Arbeider hovedsakelig med barnevernsrett, strafferett, familierett og helse-/sosialrett.  Har omfattende prosedyreerfaring fra fylkesnemnd og domstol.