Advokat Anne Marit Mork

Anne Marit Mork

Epost: mork@campbellco.no
Mobil:    900 96 636

Født 1964

Cand. jur. 1991.

Ansatt hos Campbell & Co AS fra 2016.

Praksis fra kommunalsektor innenfor adm. og ledelse, trygdeetaten, og som styremedlem i offentlig innkjøpssamarbeid for Lillehammer/Gudbrandsdal. Har mye erfaring fra arbeid med off. innkjøp, kommunal saksbehandling og forvaltning, avtalerett og erstatning.

Arbeider i dag innenfor offentlige anskaffelser, kommunalrett og barnevern /familierett.