Advokat Ellen Catherine Trosvik

Ellen Catherine Trosvik

E-post: trosvik@campbellco.no
Mobil: 488 82 572

Født 1962

Cand.jur. 1988 med selskapsrett som spesialfag.

Ansatt i Campbell & Co AS fra januar 2012.

Har forvaltningspraksis som seksjonssjef og rådgiver i ulike avdelinger hos fylkesmannen, særlig innenfor barnevern-, sosial- og familierettens områder. Har erfaring som nemndsleder i fylkesnemnda for barnevern- og sosiale saker og som leder av sakkyndig takstnemnd for verdifastsettelse av eiendommer.

Arbeider hovedsakelig med saker innen sosial-, barnevern- og familierett. Tar også oppdrag innen strafferett og har erfaring fra kontrollkommisjonen innen psykisk helsevern.  Arbeider også med de fleste rettsområdene tilknyttet det å eie egen bolig, f.eks. utleie, nabokonflikter og arv.