Øyvind Dahle

Øyvind Dahle

E-post: dahle@campbellco.no
Mobil: 94 14 04 69

Født 1974

Cand.jur. 2000.

Advokatbevilling siden 2006. Egen advokatpraksis siden 2008.
Ansatt i Campbell & Co AS fra 2019.

Arbeider i hovedsak med overdragelser av fast eiendom (oppgjørsoppdrag), strafferett, skifte av dødsboer og arve- og familierettslige problemstillinger.  Arbeider også med de fleste rettsområdene tilknyttet det å eie egen bolig, f.eks. utleie, nabokonflikter, arv og kjøp og salg av bolig.

Medlem av kontrollkommisjonen for psykisk helse for Gjøvik, Toten, Hadeland og Valdres.
Medlem i Advokatforeningens lovutvalg for eiendomsmegling.
Diverse styrelederverv.