campbell logo
Advokat - Eivor Øen

Telefon:

957 82 104

E-post:

oen@campbellco.no

Advokat

Eivor Øen

Cand.jur. 1994. Ansatt i Campbell & Co AS siden 2006. Partner.

Har en bred yrkeserfaring fra påtalemyndighet, domstol og forvaltningspraksis fra trygdeetaten. Arbeider i hovedsak med barnevern og saker knyttet til familierettslige problemstillinger med vekt på veiledning og konfliktløsning ved barnefordeling, skifte og arveoppgjør.

Er fast oppnevnt bistandsadvokat for Gjøvik tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Gir generell bistand i forvaltningssaker og tar oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker.

Fagområder

Hold on. Getting your basket...