campbell logo
Advokat - Truls Norderhaug

Telefon:

906 53 247

E-post:

norderhaug@campbellco.no

Advokat

Truls Norderhaug

Cand.jur. 1976. Arbeidet hos Campbell & Co AS siden juli 2005. Partner.

Over 20 års erfaring fra skatte- og avgiftsavdelingen ved Hedmark fylkesskattekontor.  Leder av skatteavdelingen. Har undervist ved skatteetatsskolen siden 1986 og foredragsvirksomhet i skatteetaten. Undervist i merverdi-/ investeringsavgift på Distriktshøyskolen i Hedemark.

Arbeider i hovedsak med skatterett og avgiftsrett.

Fagområder

Hold on. Getting your basket...