Tom Ø. Martinsen

Tom Ø. Martinsen

E-post:  martinsen@campbellco.no
Mobil:  916 65 840

Født  1955

Utdannet økonom. 20 års toppledererfaring fra aviser, mediebedrifter og trykkerier.  Styreerfaring fra medier, handels- og produksjonsbedrifter.  Har ledet bedrifter gjennom iso-sertifiseringsprosesser, har hatt flere styreverv i bransjeorganisasjoner og i forsknings- og utviklingsprosjekter. Kan bistå i etablering og utvikling av bedrifter, spesielt målsetting, strategi og kompetanseutvikling.

Daglig leder hos Campbell & Co fra feb. 2010.