André Lillehovde van der Eynden

André Lillehovde van der Eynden

Født:     1983

Mobil:   922 54 537

Master i rettsvitenskap fra universitetet i Oslo våren 2009. Ansatt i Campbell & Co AS fra september 2018.

Har omfattende prosedyreerfaring for domstol og kunnskap om strafferett gjennom arbeid i påtalemyndigheten. Bred erfaring fra forvaltningen, herunder ved arbeid i Kriminalomsorgen og Utlendingsnemnda.

Arbeider hovedsakelig med strafferett og barnevernssaker. Tar allsidige oppdrag innen forvaltning og personlige rettsforhold.