Senioradvokat Inger Johanne Reiestad Hansen

Inger Johanne Reiestad Hansen

Epost: reiestad.hansen@campbellco.no
Mobil: 976 87 698

Født 1953

Cand.jur. 1979

Partner i Campbell & Co AS fra 1999 til 2020, og har også 20 års variert praksis fra forvaltning og politi/påtalemyndighet.

Arbeider i hovedsak med strafferett og barnevernrett, men tar også saker innen familie- og erstatningsrett. Har omfattende erfaring i prosedyre for retten , og er fast oppnevnt bistandsadvokat for Hedmarken tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Barnerett spesialfag.