Advokat Eivor Øen

Eivor Øen

Epost: oen@campbellco.no
Mobil: 957 82 104

Født 1969

Cand.jur. 1994.

Ansatt i Campbell & Co AS siden 2006. Partner.

Har en bred yrkeserfaring fra påtalemyndighet, domstol og forvaltningspraksis fra trygdeetaten. Arbeider i hovedsak med barnevern og saker knyttet til familierettslige problemstillinger med vekt på veiledning og konfliktløsning ved barnefordeling, skifte og arveoppgjør.

Er fast oppnevnt bistandsadvokat for Gjøvik tingrett og Eidsivating lagmannsrett.

Gir generell bistand i forvaltningssaker og tar oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker.