Advokat Eivor Øen

Eivor Øen

Epost: oen@campbellco.no
Mobil: 957 82 104

Født 1969

Cand.jur. 1994.

Ansatt i Campbell & Co AS siden 2006. Partner.

Har en bred yrkeserfaring fra påtalemyndighet, domstol og forvaltningspraksis fra trygdeetaten. Arbeider i hovedsak med barnevern og saker knyttet til familierettslige problemstillinger med vekt på veiledning og konfliktløsning ved barnefordeling, skifte og arveoppgjør.

Gir generell bistand i forvaltningssaker og tar oppdrag som bistandsadvokat i straffesaker.