Advokat Truls Norderhaug

Truls Norderhaug

Epost: norderhaug@campbellco.no
Mobil: 906 53 247

Født 1951

Cand.jur. 1976.

Arbeidet hos Campbell & Co AS siden juli 2005. Partner.

Over 20 års erfaring fra skatte- og avgiftsavdelingen ved Hedmark fylkesskattekontor.  Leder av skatteavdelingen. Har undervist ved skatteetatsskolen siden 1986 og foredragsvirksomhet i skatteetaten. Undervist i merverdi-/ investeringsavgift på Distriktshøyskolen i Hedemark.

Arbeider i hovedsak med skatterett og avgiftsrett.