Visjon og verdier

Vi skal være det mest komplette, tilgjengelige og engasjerte advokathuset i Innlandet.

 

VÅR VISJON:  
Vi skal være det mest komplette, tilgjengelige og engasjerte advokathuset i Innlandet.

VÅR MISJON: 
Våre kunder får høy nytteverdi via den advokaten eller det laget av medarbeidere som anses best kvalifisert for oppdraget. Vi deler for å skape.

En for alle. Alle for deg.

VÅR FORRETNINGSIDÉ: 
Vi skal gjennom vår forankring i Innlandet, vår kompetanse, våre verdier og vår bedriftskultur skape grunnlag for vekst og utvikling av kundene, regionen og selskapet.

VÅRE VERDIER:
Kompetanse 
Vår kompetanse skal oppleves som solid og nyttig. Kompetanseutvikling er i tillegg en viktig trivselsfaktor for våre medarbeidere, dette gjelder i alle ledd.  Vår humankapital er vår viktigste innsatsfaktor. En kontinuerlig utvikling av vår kunnskap er viktig og nødvendig for å vinne i en stadig økende konkurransesituasjon.  Vår organisering skal gi økt spesialisering og kompetanse.

Engasjement
Våre kunder må oppleve at vi har et ekte engasjement for dem. Selskapet må sørge for å utvikle og ivareta dyktige medarbeidere. Engasjementet blir sterkest når den enkelte medarbeider og selskapet har et sammenfallende syn på en felles ønsket framtid.

Pålitelighet
Alle i Campbell & Co AS skal inngi tillit hos våre kunder og øvrige omgivelser.

 

- VÅRE ADVOKATER -