Gjeldsordning

Den private gjelden til nordmenn når stadig nye høyder. Dermed blir gjeldsrådgivning og gjeldsordning begreper flere har gjort seg bekjent med, både på godt og vondt. 

Hvordan søke om gjeldsordning?

Forbrukslån, erstatning, skattekrav, og/eller uheldige investeringer fører til at nordmenn ikke er i stand til å betale de renter og avdrag som gjelden har å by på. Purringer, inkassokrav, og til slutt varsel om tvangsfullbyrdelse møter individer med alvorlige gjeldsproblemer. De som er ute av stand til å dekke nødvendige utgifter havner som oftest under en gjeldsordning. 

Denne ordningen har myndighetene etablert for å sikre en fornuftig måte for de med alvorlige gjeldsproblemer å betjene gjelden på. Dette inkluderer blant annet å følge forskriften om livsoppholdssatser når en har åpnet gjeldsforhandlinger. 

Det planlegges her rett og slett at alt som er til overs skal spres utover kreditorene. Dette er også med på å virke støtende for andre skyldnere, slik at de skal takle sine økonomiske problem før prosessen når dette nivået. 

En kan i Norge søke om frivillig gjeldsordning, slik at en sammen med namsmannen kan oppnå en gjeldsordning som en har mulighet til å få følge. Dersom en velger fra seg dette, og forsøker å ordne opp i problemene selv, men allikevel havner i enda større gjeldsproblemer, så vil en tvungen gjeldsordning igangsettes. 

Vilkår for gjeldsordning

Det finnes flere vilkår for ordningen som er viktige å sette seg inn i. Disse relaterer til hvem som kvalifiserer seg for ordningen, hvordan ordningen igangsettes, samt hvor lenge den varer blant annet. 

Hvem er kvalifisert?

Det er strenge regler for hvem som kvalifiserer seg til en gjeldsordning. Dette skal for eksempel ikke være en løsning som kan virke støtende for andre skyldnere som sliter, og rettferdighet er viktig i et slikt tilfelle. Det skal kun inngås en slik ordning dersom personen ikke klarer å betjene gjelden hverken nå eller i overskuelig fremtid. 

En gjeldsordning skal i utgangspunktet kun inngås en gang i løpet av livet. Det er derimot ingen minstekrav til gjeld eller inntekt, slik mange tror, og hva slags gjeld skyldner har spiller heller ingen rolle. Allikevel kan ikke gjelden være ny, og det er mer sannsynlig å bli kvalifisert for en ordning jo eldre gjelden er. 

Hvordan igangsettes ordningen?

Det er i Norge lang behandlingstid for gjeldsordning. Vanligvis tar det rundt ett år, men det kan ta opptil to år avhengig av din situasjon. Ordningen igangsettes på en av to måter. Enten går skyldner gjennom en frivillig gjeldsordning, eller så vil namsmannen ta ut en tvungen gjeldsordning. 

Ved en frivillig gjeldsordning er det skyldner selv som søker etter hjelp fra namsmannen. Siden namsmannen er en del av Politidirektoratet, så rettes en søknad hit for å sette opp en ordning. I samråd med namsmannen vil man da få innsikt i livsoppholdssatser i gjeldsordning for deg, og hvor mye du altså forventes å leve på fremover. 

En tvungen ordning forekommer til motsetning når en rettslig gjeldsordning iverksettes. Her oppretter namsmannen en gjeldsordning som er siktet på å tilfredsstille kreditorenes krav. Merk at selv om løsningen ikke er frivillig, så vil namsmannen fortsatt forsøke å få til en situasjon som overkommelig, da de uansett må følge forskriften om livsoppholdssatser. 

Hvor lenge varer ordningen?

Det en sitter igjen med etter husleie, mat, og nødvendige forbruksvarer er gjerne det beløpet som skal innbetales under en offentlig gjeldsordning. Derfor er det kanskje ikke så overraskende at mange stiller seg spørrende til hvor lenge ordningen varer.

Normalt sett vil den vare over fem år. Etter at denne perioden er over, så er det vanlig praksis at resterende gjeld slettes. Dette er noe namsmannen avtaler med kreditorene når ordningen først igangsettes. 

Merk derimot at det er en etterperiode ved gjeldsordning. Denne etterperioden varer i to år, og den tilsier i gjeldsordning at arv kan innkreves, selv etter at ordningen er ferdig. Skulle en derfor arve større beløp innen to år etter at ordningen er ferdig, så vil kreditorer ha krav på pengene. Før var dette kravet gjeldende for en etterperiode over 5 år. 

Offentlig gjeldsordning register

Det er i Norge et eget offentlig register som inneholder opplysninger vedrørende gjeldsforhandlinger og gjeldsordninger for enkeltpersoner. Dette registeret inneholder blant annet informasjon om sakens status, hvilken namsmann som er satt på saken, og hvilke frister saken har. 

Det er veldig begrenset hvilken info registeret vil dele, og en må identifisere personen en søker opp gjennom fødselsnummer. Formålet med registeret er blant annet å forhindre at personer med alvorlige gjeldsproblemer for eksempel skal få lån til ny bolig eller påta seg annen ytterligere gjeld. Et boliglån under gjeldsordning skal ikke være praktisk mulig. 

Allikevel er det verdt å merke at kreditorer mest sannsynlig heller vil ønske private avtaler angående nedbetaling av gjeld, da det gjennom tinglyste og formelle avtaler vil påløpe en rekke gebyrer. Det kan dermed være lurt å kontakte kreditor direkte for en gunstigere gjeldsordning for begge parter, men pass på å ha en erfaren advokat med deg i møtene. 

Gjeldsordning satser 2019

Gjeldsordning satser, eller livsoppholdssatser som de ofte blir kalt, er satser som sier noe om hvor mye en skal få sitte igjen med etter at boutgifter og kostnader til barnepass eller barnebidrag er trukket fra. Sistnevnte er tiltenkt å beskytte de yngste barna når foreldre er i alvorlige gjeldsproblemer. 

I 2019 er satsen satt til 8,874 kr for enslig skyldende, og 7,513 kr for gift eller samboende skyldner. For en skyldner som beviselig forsørger ektefelle eller samboer, så er satsen på 15,028 kr. Namsmannen har altså ikke autoritet til å foreslå utleggstrekk og gjeldsordning som fører skyldner under disse beløpene rettet mot månedlig livsopphold.

Det er dessuten barnetillegg per barn i husstanden. Du kan få tilegnet livsoppholdssatser for de yngste barna på mellom 2,840 kr og 4,756 kr. Dermed kan du på en fornuftig måte betjene gjelden, samtidig som du er i stand til å ta vare på dine barn. 

Et viktig poeng å merke seg er at disse satsene beveger seg hvert eneste år. De følger nemlig konsumprisindeksen tett, da beløpene tross alt er tiltenkt forbruk. Det er uansett i din situasjon viktig at du mottar en rettferdig gjeldsordning med regler som etterfølger det som er bestemt i forskriften om livsopphold.

La oss bistå med en best mulig ordning

Enten du søker å inngå frivillig gjeldsordning, eller om du får brev fra namsmannen om gjeldsordning, så er det viktig å forhandle seg frem til de beste betingelsene og å følge lovverket som er fremsatt. I en stressende situasjonen økonomisk sett kan dette være vanskelig å sette seg inn i. 

Campbell & Co har over flere år bygd seg opp lang erfaring med å bistå privatpersoner i å oppnå gjeldsordning med fordelaktige betingelser. Vi bistår i søknaden og samtaler, slik at du har en støtte gjennom denne krevende prosessen. 

Flere av våre advokater har også god erfaring med å kommunisere med namsmyndighetene. Du kan også eventuelt oppnå en privat avtale med dine kreditorer gjennom hjelp fra våre advokater. 

Ta kontakt med oss i dag dersom du ønsker å oppnå en gjeldsordning for å rette opp i dine økonomiske problemer!

 

- VÅRE ADVOKATER -