NY FORSINKELSESRENTESATS

Rentesatsen for forsinkelsesrenten fastsettes hvert halvår, med virkning fra 1. januar og fra 1. juli.

- VÅRE ADVOKATER -