Strafferett - forsvareroppdrag

Dersom du er siktet  eller tiltalt i en straffesak har du som hovedregel krav på forsvarer bekostet av det offentlige. Dette gjelder imidlertid ikke ved promillesaker eller ved ikke vedtatt forelegg.

Forsvareren vil kunne bistå deg på et hvert trinn i behandlingen  av saken hos politi , påtalemyndighet og domstol, og sørge for at din rettssikkerhet blir ivaretatt.

Vårt kontor bistår som forsvarer i alle typer saker, og har flere advokater med lang og omfattende kompetanse innenfor strafferett.