Strafferett - forsvareroppdrag

Dersom du er siktet i en straffesak, så skal din sak opp for retten. Her er det flere forskjellige typer saker som blir tatt opp. En advokat som forsvarer er generelt sett anbefalt.

Hva er strafferett?

Sivilrett og strafferett er to begreper som ofte blir blandet med hverandre. Førstnevnte refererer til saker mellom to privatpersoner, mens det i sistnevnte faktisk er staten som står på den ene siden av bordet. 

I en straffesak i retten vil staten gjennom en aktor, som representerer politiet, legge frem bevis for at den tiltalte har begått en straffbar handling. På den annen side vil en forsvarer blant annet forsøke å minimere, eller eliminere skyld på vegne av sin klient gjennom bevis fra forsvarets side.

Under rettssaken er det normalt at sakens dokumenter først leses opp, før aktor og forsvarer fører sine bevis for retten. Det er også normalt at en siktet eller tiltalt i en straffesak vil avgi forklaring, dersom mangel på forklaring tilnærmet er regnet som resignasjon. 

Den oppnevnte forsvarer kan også avgi forklaring for sin klient uten særlige grunner, selv om det anbefales at juryen og dommerne hører forklaring fra tiltalte selv. I et slikt tilfelle har klienten  rett til å la sin forsvarer ta seg av ethvert trinn av saken. 

Til slutt blir dommen felt, og skyldkravet i strafferetten blir satt. Dersom aktor vinner frem med sine bevis, så vil en dom føre til eventuell fengselssoning og/eller eventuelle bøter for den tiltalte. I de tilfellene der tiltalte vinner, så vil saken gå helt og holdent for de offentliges bekostning.

Hvilke rettigheter har den tiltalte i en rettssak?

Dersom du skulle bli siktet i en straffesak, så har du en rekke rettigheter innlemmet i norsk lov. Du har rett til forsvarer under avhør, samt en forsvarer på det offentliges bekostning. Sistnevnte gode faller bort dersom saken omhandler promillekjøring, eller om en ikke godtar vedtatt forelegg. 

Du har i Norge altså krav på forsvarer, og faktisk vil en offentlig oppnevnt forsvarer opptre på dine vegne. Norges beste advokat i strafferett med lang erfaring som offentlig forsvarer kan potensielt bli satt på din sak. 

Det er ikke bare en rettighet, men også lurt å la seg bistå av en forsvarer under en straffesak. En strafferett advokat, eller kanskje et advokatfirma i strafferett, kan bidra til å minimere den potensielle straffen en står overfor, enten det dreier seg om fengselstid eller bøter. 

Hva gjør en strafferett advokat?

De fleste advokater innen strafferett er det som kalles allmennpraktikere. Det betyr at de tar på seg en rekke forskjellige saker innenfor andre grener, da i tillegg til straffesaker og forsvareroppdrag i strafferetten. 

I en straffesak er derimot deres jobb akkurat den samme som innenfor de andre grenene de jobber med. En advokat skal under rettssaken føre de beste argumentene for den tiltalte. Dette vil være i den tidligere nevnte kommunikasjonen mellom aktor og forsvarer foran dommerne og juryen. 

En strafferett advokat er som alle andre i retten under ed, og de kan derfor ikke lyve. Allikevel vil en av Norges beste advokater i strafferett kunne argumentere godt for sin klient og føre saken inn i en mer gunstig bane for den tiltalte. 

Hvordan blir en tildelt strafferett advokat?

Som nevnt tidligere har altså alle siktede i straffesaker i Norge krav på forsvarer, med unntak av promillesaker og saker de vedtatt forelegg ikke er blitt godtatt. Dette er en forsvarer på det offentliges bekostning i henhold til norske lover. Det er derfor ingen hensikt i å ikke ha en forsvarer som beskytter dine interesser i en rettssak. 

Enten velger du din strafferett advokat på egenhånd, eller så har du også rett til å la staten velge forsvarer for deg. 

Advokatfirma innen strafferett

Campbell & Co er et advokatfirma med god erfaring innen strafferett og oppdrag som forsvarer. Våre advokater kan bistå deg som forsvarer under avhør samt under rettssaken. Vi velger en passende advokat som forsvarer med lang erfaring for din straffesak, slik at du sikrer en rettferdig behandling under rettssaken. 

Dersom du er siktet eller tiltalt i en straffesak, så ta kontakt med oss, og la deg bistå av en forsvarer som beskytter dine interesser!