Tvangsfullbyrdelse

Tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning er begrep mange nordmenn møter på i hverdagen. Utestående fordringer, leietakere som ikke flytter frivillig ved utkastelse, samt for høye lønnstrekk er alle eksempler på når en tvungen ordning kan igangsettes. 

Hva er tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning?

Selv om mange har hørt om begrepene, så er det få som vet hvilke rettigheter en har under den norske lov i henhold til tvangsfullbyrdelser og gjeldsordninger. For å komme frem til det beste resultatet i sin sak, samtidig som en kan få mulighet til å få betjene gjelden, så er det fornuftig å sette en advokat på saken.

Allikevel er det lurt å få innsikt i dine rettigheter. Vi skal derfor i denne artikkelen se nærmere på hva tvangsfullbyrdelser og gjeldsordninger er, samt hvordan du om nødvendig videre kan oppnå en gjeldsordning du er fornøyd med. 

Tvangskraftig tvangsgrunnlag er utgangspunktet

Tvangskraftig tvangsgrunnlag er en munnfull, men dette er altså første steg i en prosess for tvangsfullbyrdelse. Her vil saksøker fremme et krav som er siktet på å dekke nødvendige deler av gjeld, eller for eksempel foreslå utkastelse av leietaker eller stenging av strøm.

For at tvangsgrunnlag skal være tvangskraftig, så må det først og fremst sendes til motparten. Dette gjelder et særlig tvangsgrunnlag. Dersom en fremmer et alminnelig tvangsgrunnlag, så kan en sende begjæring direkte til retten, så sant kravet ikke er eldre enn ett år. 

Særlig tvangsgrunnlag

Ved et særlig tvangsgrunnlag skal altså saksøker som nevnt sende inn et varsel til motparten først. Eksempler på denne formen for tvangsgrunnlag er situasjoner der retten ikke har kommet frem til en dom for kravet eller kjennelse. 

Tvangsgrunnlag for pengekrav basert i et gjeldsbrev, legalpant, utleggsforretninger, og leiekontrakter er alle kvalifiserte for særlig tvangsgrunnlag. Grunnlaget blir først tvangskraftig ved tidligere nevnte innsendelse til motparten. 

Alminnelig tvangsgrunnlag

Et alminnelig tvangsgrunnlag trenger til motsetning ikke å bli sendt til motparten først for å kvalifiseres som tvangskraftig. Siden dette enten er en dom eller kjennelse, så vil en begjæring om tvangsfullbyrdelse under disse vilkårene tillate gjennomføringen av kravet som er stilt. 

En rettslig gjeldsordning eller tvungen utkastelse fra en leilighet kan være eksempler på resultat av et tvangskraftig alminnelig tvangsgrunnlag. Slike fastlåste situasjoner krever ofte et rettslig resultat for å gjennomføres. 

Forskjellige typer tvangsfullbyrdelser

Tvangsfullbyrdelsesloven tillater at en kan begjære tvangsfullbyrdelse i situasjoner der krav og skriftlige avtaler ikke kan oppfylles uten tvang. Nedenfor har vi gått gjennom et par av de sakene som oftest dukker opp.

Tvangssalg

Et tvangssalg er en rettslig prosess som gjør at en person må selge sine eiendeler for å kunne betjene gjelden sin. Det er kun namsmannen i Norge som har autoritet til å gjennomføre tvangssalg. Tvangssalg kan påføres alt fra ny bolig, til bil, og til og med løsøre. Løsøre er definert som alt som ikke er fast eiendom. Det kan for eksempel være sykler eller høyttalere.

Utkastelse

En leietaker kan bli kastet ut dersom han eller hun ikke opprettholder leieavtalen sin. Dessuten kan en person med boliglån under gjeldsordning også risikeres å kastes ut. I noen tilfeller vil beboer nekte å flytte. I slike tilfeller skal utleier eller kreditor få en rettslig godkjennelse av utkastelse, da det her kun er namsmannen og politi som kan stå bak utkastelse. 

Klage på namsmannens avgjørelse

Om namsmannen sin gjeldsordning for eksempel ikke følger livsoppholdssatser for gjeldsordning, så har du krav på å klage. Forskriften om livsoppholdssatser tilsier nemlig at du skal ha råd til visse ting, selv om du altså har alvorlig gjeldsproblemer. Du skal ha rett til å beholde en del av din inntekt som dekker absolutt nødvendige behov bestemt av staten.

Stenging av strøm

Stenging av strøm er også regnet som en tvangsfullbyrdelse. Dette forekommer naturligvis når du ikke betaler strømregningene dine. Da kan netteier i inkassoprosessen også varsle om stenging av strømmen. Det kan derimot være uenigheter her, slik som om for eksempel stenging av strømmen kan føre til fare for liv, helse, og ting. 

Hva er en gjeldsordning?

Ved en tvangsfullbyrdelse som relaterer til en person som er ute av stand til å betjene gjeld, så kan en gjeldsordning opprettes. En kan dessuten søke om gjeldsordning før saken eventuelt blir tatt opp til retten for tvangsfullbyrdelse. Du kan faktisk søke om frivillig gjeldsordning hos Politiet i Norge dersom du anser det som nødvendig. 

Uansett vil en gjeldsordning følge forskriften om livsoppholdssatser, selv om ordningen blir en direkte avtale med dine kreditorer. Det er namsmannen som utarbeider denne nye avtalen, og namsmannen har rett til å bruke tvang om nødvendig. Allikevel skal namsmannen finne en løsning som også passer skyldner. 

Gjeldsordninger deles som oftest opp i to forskjellige typer. Dette er frivillig gjeldsordning og tvungen gjeldsordning. 

Frivillig gjeldsordning

Dersom en for eksempel tror at en tvangsfullbyrdelse av inkasso kan forekomme, eller at en mener at gjeldsbyrden er såpass alvorlig at en ikke kan løse den på egenhånd, så kan en søke om frivillig gjeldsordning. I et slikt tilfelle har en altså åpnet gjeldsforhandlinger med namsmannen på laget for å unngå en forverrelse av situasjonen. 

Tvungen gjeldsordning

En tvungen gjeldsordning er mer vanlig enn en frivillig gjeldsordning, da førstnevnte kan virke støtende på en person med alvorlige gjeldsproblemer. Dersom en offentlig gjeldsordning blir regnet som tvungen, så vil du ha noe mindre autonomi over prosessen. Det anbefales allikevel å samarbeide tett med namsmannen, og dessuten bør du søker en gjelds advokat her. 

Advokat til gjeldsordning og tvangsfullbyrdelse

En advokat til gjeldsordning er nyttig, da de kan fremforhandle vilkår for gjeldsordning ved din side. Våre advokater hos Campbell & Co kan også bistå ved utkastelser, stenging av strømmen, og andre prosesser regnet som tvangsfullbyrdelse. 

Vi har bistått både kreditorer og debitorer i diverse saker, og våre advokater har lang erfaring med hva tvangsfullbyrdelse innebærer i akkurat din sak. Spesielt har vi gjeldsordning erfaring, slik at om enten du skal søke frivillig gjeldsordning, eller har blitt påført tvungen gjeldsordning, så vil vi hjelpe deg. 

Ta kontakt med oss i Campbell & Co i dag for å få en dyktig advokat ved din side i saker vedrørende tvangsfullbyrdelse og gjeldsordning!