Velge advokat med boligkjøperforsikring fra Help

Dersom du har Boligkjøperforsikring fra Help Forsikring har du rett til å velge advokat selv i tilfelle mangelsak mot selger av boligen. Du kan bytte advokat når som helst i prosessen. Boligkjøperforsikringen dekker utgifter til advokat. I tillegg kan utgifter til advokathjelp i andre saker også dekkes av forsikringen.

Forsikringen dekker utgifter til advokat

Du har endelig kommet i stand i din nye bolig, og oppdager dessverre at ikke alt er som det skal. Kanskje er det feil ved det elektriske anlegget, eller at gamle vannskader ikke er godt nok utbedret. Uansett hva som er feil, så er det kjedelig når drømmeboligen ikke lever opp til forventningene.

Hvis din nye bolig har feil eller mangler, så kan du ha krav på retting, prisavslag eller erstatning fra selgeren. I ytterste konsekvens kan det også være aktuelt å heve kjøpet. Dersom du har tegnet boligkjøperforsikring fra et forsikringsselskap som Help Forsikring AS, er utgifter til advokat dekket av forsikringen.

Du kan velge egen advokat

Du står fritt til å velge hvilken advokat du ønsker å bruke, selv om du har tegnet boligkjøperforsikring i et selskap som selv tilbyr advokathjelp. Dette gjelder f.eks. Help Forsikring. Hvis du melder en skade eller mangel på boligen din til Help Forsikring, vil de tilby rettshjelp fra egne advokater. Derimot kan du fritt velge en annen advokat – og likevel få dekket utgiftene til advokat fra Help. Du kan bytte advokat når du vil.

Advokathjelp dekket av boligkjøperforsikringen

Boligkjøperforsikringen dekker i et begrenset omfang utgifter til advokat. Dersom du bytter advokat fra Help Forsikring til en advokat du selv velger, har du krav på å få dekket "rimelige og nødvendige" utgifter til advokat, men begrenset til den offentlige salærsatsen. Advokaten du velger vil gi deg informasjon om hvilken dekning som gjelder i din sak.

Boligkjøperforsikringen dekker også advokathjelp til andre saker

Boligkjøperforsikringen dekker utgifter til advokat også når det ikke er en mangel ved boligen. Du kan få dekket forebyggende juridisk bistand (frem til domstolsbehandling) i saker om:

-          Borettslag og eierseksjoner

-          Sameie

-          Plan- og bygningsrett

-          Skatterettslige spørsmål om oppussing og utleie av bolig og fritidseiendom, gevinst på slag av bolig, og klagesak angående eiendomsskatt.

Du kan også få dekket juridisk bistand (til og med domstolsbehandling) i saker om:

-          Arverett

-          Forbrukerkjøp og privat kjøp og salg av varer

-          Forbrukerkjøp av håndverkertjenester

-          Naboforhold etter naboloven og grannegjerdelova

-          Husleieforhold

-          Etablerte servitutter og festeavtaler

-          ID-tyveri

Du kan altså få dekket advokatutgifter til slikt som rådgivning angående arv, bistand til klage på snekkerarbeid, eller advokathjelp ved nabokrangler.

Prisavslag og erstatning ved mangel på boligen

Kjernen i boligkjøperforsikringen er nettopp å hjelpe deg å hevde din rett dersom det er noe galt med den nye boligen du har kjøpt. Dersom det foreligger en mangel, så kan du i mange tilfeller kreve prisavslag eller erstatning fra selgeren. I de groveste tilfellene er det aktuelt å heve kjøpet.

Det er en mangel når boligen ikke er slik som avtalt. Dvs. at hvis selger i prospektet og på visning har gitt inntrykk av en viss standard, da er det en mangel hvis boligen ikke lever opp til denne standarden når du overtar boligen. Det er selgeren som er ansvarlig for slike mangler.

Ofte har selger fraskrevet seg ansvaret for skjulte feil og mangler, ved å innta "som den er"- eller "as is"-forbehold, i prospektet. Dette betyr at selger bare er ansvarlig for mangler som er "vesentlige". Hva som er vesentlig beror på en helhetsvurdering, derimot blir en mangel ofte ansett vesentlig hvis utbedringskostnaden utgjør rundt 5% av kjøpesummen.

Eksempel: Du kjøper en leilighet som selgeren har fraskrevet seg ansvaret ved en "som den er"-klausul. Du betaler 3 millioner kroner for leiligheten. Etter en stund oppdager du sprekker i flisene og membranen på badet. Det koster 180 000 kroner å reparere badet. Denne kostnaden utgjør 6% av kjøpesummen, og vil derfor kunne anses vesentlig.

 

Skrevet av Advokatfullmektig Fredrik Farstad

E-post: farstad@campbellco.no

Tlf.: 41 26 76 21

- VÅRE ADVOKATER -