Våre priser

Business man signing a contract

PRISER OG BETINGELSER 

VED BISTAND FRA ADVOKATFIRMAET CAMPBELL & CO AS   

 

Salæret fastsettes med utgangspunkt i medgått tid til oppdraget, men også på grunnlag av oppdragets karakter, herunder dets størrelse og kompleksitet, behov for kompetanse og kapasitet, og det oppnådde resultat.

Medgått tid beregnes pr. påbegynt kvarter til alt arbeid i anledning oppdraget, herunder telefonsamtaler, korrespondanse, møter, reisetid, forberedelser og etterarbeid.

Timeprisene varierer mellom kr. 1060 eks. mva. (kr. 1325 inkl. mva.), som er gjeldende offentlig salærsats, og kr. 2800 eks. mva. (kr. 3500 inkl. mva.).

Offentlig salærsats benyttes kun for oppdrag med innvilget fri rettshjelp.

Eventuelle endringer i våre betingelser vil bli meddelt klienten i god tid før de trer i kraft.

I tillegg til vårt honorar tilkommer et fast administrasjonsgebyr på kr. 300. Det vil også kunne komme utlegg til rettsgebyr, fagkyndig uttalelse, vitner eller andre eksterne bidragsytere i saken samt reise- og diettutgifter etter statens satser. Aktiviteter som utløser slike utlegg vil bli varslet klienten på forhånd.

Våre betalingsbetingelser er kontant 10 dager etter fakturadato.