campbell logo

Arverett og skifterett

Campbell & Co AS har lang praksis og  høy kompetanse innenfor fagfeltet. Vi kan bidra med alminnelig rådgivning om arv etter loven og rådgivning om ulike skiftealternativer, herunder opprettelse av testamenter, ektepakter, samboeravtaler, avtaler og overenskomster. Vi bistår også ved planlegging og gjennomføring av generasjonsskifter i nært samarbeide med våre fagansvarlige innenfor fast eiendom, selskapsrett,  skatt og avgiftsrett.

Campbell & Co AS bistår med alle oppgaver knyttet til sammensatte skifte, privat og offentlig skifte av dødsboer. Firmaet har lang erfaring med oppdrag for flere tingretter med offentlige skifte av dødsboer.

Generelt for alle oppdrag innenfor området, legger vi stor vekt på en individuell behandling av den enkelte klient.

Advokat

Hold on. Getting your basket...