Advokatfirmaet Campbell & CO AS | Få advokathjelp

Campbell & Co AS er et av Innlandets største advokatfirmaer. Våre advokaters samlede kompetanse dekker et vidt spekter av ulike rettslige fagområder. Det er vår grunnfilosofi at oppdragets art skal være styrende for valg av advokat, slik at du tilbys rett kompetanse basert på dine behov. Vår visjon er at vi skal være det mest komplette, tilgjengelige og engasjerte advokathuset i Innlandet.

- Kompetanse -

Vår kompetanse skal oppleves som solid og nyttig. Kompetanseutvikling er i tillegg en viktig trivselsfaktor for våre medarbeidere, dette gjelder i alle ledd. Vår humankapital er vår viktigste innsatsfaktor. En kontinuerlig utvikling av vår kunnskap er viktig og nødvendig for å vinne i en stadig økende konkurransesituasjon. Vår organisering skal gi økt spesialisering og kompetanse.

- Engasjement -

Våre kunder må oppleve at vi har et ekte engasjement for dem. Selskapet må sørge for å utvikle og ivareta dyktige medarbeidere. Engasjementet blir sterkest når den enkelte medarbeider og selskapet har et sammenfallende syn på en felles ønsket framtid.

- Pålitelighet -

Alle i Campbell & Co AS skal inngi tillit hos våre kunder og øvrige omgivelser. Les mer på våre nettsider dersom du ønsker mer informasjon om våre advokater og hva vi kan hjelpe deg med. Send oss gjerne en melding og forklar hva du trenger hjelp til, så vil en av våre advokater kontakte deg snarest.


Kodakregelen

Kodakregelen innebærer at veldig kjente merkevarer har et utvidet vern i forhold til alle andre varemerker. Normalt har et...

Les mer om Kodakregelen

Registrere varemerke

Et registrert varemerke gir deg eneretten til merket i de klassene du har valgt. Du kan registrere et navn, en logo eller et slagord som...

Les mer om å registrere varemerke

NAV-skandalen: Har du rett på erstatning etter å ha reist til EU-land?

Du har rett til å reise til land innenfor EU og EØS, også når du mottar trygdeytelser fra NAV. I mange år...

Les mer om NAV-saken