Advokatfirmaet Campbell & CO AS | Få advokathjelp

Campbell & Co AS er et av Innlandets største advokatfirmaer. Våre advokaters samlede kompetanse dekker et vidt spekter av ulike rettslige fagområder. Det er vår grunnfilosofi at oppdragets art skal være styrende for valg av advokat, slik at du tilbys rett kompetanse basert på dine behov. Vår visjon er at vi skal være det mest komplette, tilgjengelige og engasjerte advokathuset i Innlandet.

Vår misjon er at våre kunder får høy nytteverdi via den advokaten eller det laget av medarbeidere som anses best kvalifisert for oppdraget. Vi deler for å skape og vårt motto er “En for alle. Alle for deg”. Mange synes det er dyrt med juridisk bistand, og søker på gratis advokat og fri advokathjelp når de skal finne en advokat. 

Vi sjekker om din sak kvalifiserer til gratis rettshjelp, og bistår med søknad om fri rettshjelp. Fri rettshjelp betyr at advokatbistand er helt eller delvis dekket av staten. Det omfatter både fritt rettsråd og fri sakførsel hvorav fritt rettsråd er veiledning og hjelp i juridiske spørsmål utenfor rettergang, mens fri sakførsel er gratis advokathjelp i saker som går for domstolene. 

Gratis juridisk hjelp er vanligst å få dekket i saker som familiesaker, klagesaker til offentlig forvaltning, erstatning for personskade, oppsigelse i arbeidsforhold, voldsoffererstatning og oppsigelse/utkastelse av bolig. En viktig ting å legge merke til er at dersom du har forsikring som dekker utgifter til juridisk bistand, så vil en som regel ikke få rett til fri rettshjelp. 

Fri rettshjelp stiller også krav til inntekt og formue ved at dem ikke må overskride inntekts- og formuesgrensene i rettshjelploven, men det finnes unntak fra reglene. I barnevernssaker, i saker om militærnekting, tvangsekteskap og i saker med voldsoffererstatning kan en få fri rettshjelp og gratis juridisk rådgivning.

Vår forretningsidé er at vi skal gjennom vår forankring i Innlandet, vår kompetanse, våre verdier og vår bedriftskultur skape grunnlag for vekst og utvikling av kundene, regionen og selskapet. Vi er alltid åpne for søknader fra nyutdannede med en master i rettsvitenskap, deg med bakgrunn som jurist og deg som ønsker å starte som advokatfullmektig hos oss. Vi har flere kontorer i Norge, men mest flest advokater i Hamar.

Vi har 3 kjerneverdier i vårt selskap, og disse er kompetanse, engasjement og pålitelighet.

- Kompetanse -

Vår kompetanse skal oppleves som solid og nyttig. Kompetanseutvikling er i tillegg en viktig trivselsfaktor for våre medarbeidere, dette gjelder i alle ledd. Vår humankapital er vår viktigste innsatsfaktor. En kontinuerlig utvikling av vår kunnskap er viktig og nødvendig for å vinne i en stadig økende konkurransesituasjon. Vår organisering skal gi økt spesialisering og kompetanse.

- Engasjement -

Våre kunder må oppleve at vi har et ekte engasjement for dem. Selskapet må sørge for å utvikle og ivareta dyktige medarbeidere. Engasjementet blir sterkest når den enkelte medarbeider og selskapet har et sammenfallende syn på en felles ønsket framtid.

- Pålitelighet -

Alle i Campbell & Co AS skal inngi tillit hos våre kunder og øvrige omgivelser. Les mer på våre nettsider dersom du ønsker mer informasjon om våre advokater og hva vi kan hjelpe deg med. Send oss gjerne en melding og forklar hva du trenger hjelp til, så vil en av våre advokater kontakte deg snarest.


- ADVOKAT SØKES TIL VÅRT KONTOR PÅ FAGERNES -

Vi ønsker nå å utvide vår satsning i Valdres