Advokatfirmaet Campbell & CO AS | Få advokathjelp

Campbell & Co AS er et av Innlandets største advokatfirmaer. Våre advokaters samlede kompetanse dekker et vidt spekter av ulike rettslige fagområder. Det er vår grunnfilosofi at oppdragets art skal være styrende for valg av advokat, slik at du tilbys rett kompetanse basert på dine behov. Vår visjon er at vi skal være det mest komplette, tilgjengelige og engasjerte advokathuset i Innlandet.

- Kompetanse -

Vår kompetanse skal oppleves som solid og nyttig. Kompetanseutvikling er i tillegg en viktig trivselsfaktor for våre medarbeidere, dette gjelder i alle ledd. Vår humankapital er vår viktigste innsatsfaktor. En kontinuerlig utvikling av vår kunnskap er viktig og nødvendig for å vinne i en stadig økende konkurransesituasjon. Vår organisering skal gi økt spesialisering og kompetanse.

- Engasjement -

Våre kunder må oppleve at vi har et ekte engasjement for dem. Selskapet må sørge for å utvikle og ivareta dyktige medarbeidere. Engasjementet blir sterkest når den enkelte medarbeider og selskapet har et sammenfallende syn på en felles ønsket framtid.

- Pålitelighet -

Alle i Campbell & Co AS skal inngi tillit hos våre kunder og øvrige omgivelser. Les mer på våre nettsider dersom du ønsker mer informasjon om våre advokater og hva vi kan hjelpe deg med. Send oss gjerne en melding og forklar hva du trenger hjelp til, så vil en av våre advokater kontakte deg snarest.


Forkjøpsrett i aksjeselskap

Aksjeeiere i aksjeselskap har forkjøpsrett når en av aksjeeierne selger sine aksjer. De som ønsker å...

Les mer om forkjøpsrett

Trenger du egentlig en aksjonæravtale?

Aksjonæravtaler er avtaler mellom aksjeeierne i et selskap, og regulerer forhold ved driften av selskapet som ellers ikke er...

Les mer om aksjonæravtaler

Endringer i Aksjeloven § 3-8 om avtaler mellom nærstående, fra 01.01.2020

Aksjeloven § 3-8 endres med virkning fra første januar 2020. Endringen medfører at styret får kompetanse til...

Les mer om endringer i Aksjeloven