campbell logo

Skifterett (økonomisk oppgjør etter samlivsbrudd)

Advokatfirmaet Campbell & Co har lang erfaring med å bistå personer innenfor området familie-, og skifterett. På dette rettsområdet kan det særlig være behov for rådgivning rundt rettslige og økonomiske konsekvenser knyttet til inngåelse av ekteskap eller etablering av samboerskap. Hvis det skulle være behov for juridisk rådgivning bistår vi gjerne med opprettelse av ektepakt og samboeravtaler.

I forbindelse med samlivsbrudd oppstår det ofte en rekke problemstillinger som det vil være behov for å få råd og veiledning i forhold til. Innenfor dette fagfeltet har vi særlig fokus på veiledning og konfliktløsning knyttet til det økonomiske oppgjøret mellom partene. Ofte kan det oppstå kompliserte problemstillinger som stiller krav til inngående juridisk kompetanse på området.

I tillegg til det juridiske aspektet ser vi også viktigheten av å ivareta den menneskelige siden av klientforholdet, da dette i stor grad omhandler personer i krise. 

Advokat

Hold on. Getting your basket...