André Lillehovde van der Eynden

André Lillehovde van der Eynden

E-post: eynden@campbellco.no

Født:     1983

Mobil:   922 54 537

Master i rettsvitenskap fra universitetet i Oslo våren 2009. Startet i Campbell & Co AS i september 2018, og er partner fra juni 2020.

Har omfattende prosedyreerfaring for domstol og kunnskap om strafferett gjennom arbeid i påtalemyndigheten. Bred erfaring fra forvaltningen, herunder ved arbeid i Kriminalomsorgen og Utlendingsnemnda.

Arbeider hovedsakelig med strafferett, fast eiendom, erstatning og kontraktsrett. Tar også allsidige oppdrag innen forvaltning og personlige rettsforhold.